SlåLarm - Visselblåsarfunktion

SlåLarmTM

Visselblåsarfunktion

Syftet med SlåLarmTM - Visselblåsarfunktion

Ett välfungerande visselblåsarfunktion är en viktig del av ett företags övergripande arbete med etik och moral inom företaget. Vi erbjuder en enkel tjänst som ska bidra till att förebygga och tidigt upptäcka misstänkta oegentligheter och därmed bidra till att upprätthålla ett högt förtroende för ett företag och dess medarbetare.

Vad kan du anmäla?

I vårt system kan du anmäla allvarliga händelser eller missförhållanden i företaget, som t.ex.
  • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Allvarliga former av trakasserier och kränkande särbehandling
I systemet kan du skicka dokument och fotografi på ett enkelt sätt och helt anonymt.

Följa din anmälan

Anmälaren har möjlighet att följa ärendets utveckling genom att skapa ett användarnamn och lösenord.

Anmälningsprocessen

  1. Anmälan sker in i systemet via webformulär, mail, telefon eller post.
  2. Två utsedda handläggare på SlåLarmTM hanterar alla anmälningar. Det är för att garantera anonymiteten på de som anmäler.
  3. En initial bedömning av informationen görs för att se om ärendet går att utreda eller inte. Vid eventuell osäkerhet går man alltid vidare med en utredning för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt.
  4. Efter avstämning med ansvarig kontaktperson på aktuellt företag tas en plan fram för fortsatt informationsinhämtning.
  5. Utredning, analys och sammanställning av inhämtad information sätts samman i en rapport/handlingsplan.
  6. Leverans av rapport till ansvarig kontaktperson på företaget med rekommendation/handlingsplan för ärendets fortsatta handläggning.

Anonymitet

Du kan själv välja att vara anonym eller berätta vem du är i anmälningsprocessen. Om du väljer att berätta vem du är kommer detta inte spridas vidare till företaget om inte du uttryckligen önskar det. Oavsett vilket alternativ du väljer kommer det alltid att hållas hemligt gentemot den person som din anmälan avser.

Om du vill vara anonym men ändå få möjligheten att följa ditt ärende samt kunna motta information från handläggarna kan du skapa dig ett användarnamn och lösenord.

Vad får den veta som har blivit anmäld i systemet?

Enligt lagstiftningen är man skyldig att, när det är lämpligt, lämna information till den person som är anmäld i systemet. Vem som lämnat uppgifter lämnas givetvis inte ut.

Vill du få mer information om SlåLarmTM?


Fyll in dina kontaktuppgifter i nedan formulär så kontaktar vi dig och berättar mer.